Help de blinden
de weg te vinden!

Ieder mens, visueel gehandicapt of niet, heeft behoefte
aan de zelfredzaamheid en mobiliteit. Hierbij is van groot belang:

    Dat men zich op een veilige plaats voelt

    Dat men in een veilige en juiste richting loopt

    Dat men zich op tijd bewust is van problemen in de looproute

    Dat men weet waar men zich bevindt

ga naar de website